Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie
Centrum Demokratyczne

Wspieramy narody byłego bloku wschodniego w ich dążeniu do wolności

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie
Centrum Demokratyczne

Wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie w Europie Wschodniej

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie
Centrum Demokratyczne

Wspomagamy niezależne media w krajach postsowieckich

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową.
Naszą działalność prowadzimy od 2001 roku.

KRAJE W KTÓRYCH DZIAŁAMY

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach byłego Związku Radzieckiego. Robimy to przede wszystkim poprzez kompleksową pomoc organizacjom pozarządowym i mediom. Dążymy do tego, by w przyszłości nasi partnerzy byli niezależni politycznie i finansowo.

Najważniejszą wartością jest dla nas demokracja, na którą składa się wiele pomniejszych czynników, takich jak wolność słowa, wyrażanie woli społeczeństwa poprzez wolne wybory, współdecydowanie i odpowiedzialność obywateli za państwo.

Obszary działań

EDUKUJEMY aktywistów, liderów, działaczy społecznych i ludzi mediów, prowadząc dla nich kursy, szkolenia i treningi

SIECIUJEMY organizacje społeczne i niezależne media

PUBLIKUJEMY artykuły, analizy, periodyki i książki dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i mediów w krajach postsowieckich

WSPIERAMY represjonowanych przez władze działaczy społecznych i dziennikarzy

FINANSUJEMY projekty medialne, inicjatywy realizowane przez organizacje społeczne oraz grupy nieformalne

BUDUJEMY koalicję organizacji społecznych oraz wspierających je instytucji w Europie

WSPÓŁPRACUJEMY z międzynarodowymi partnerami na rzecz zmian w Białorusi, m.in współorganizując Belarus International Implementers Meeting (BIIM) oraz Media Meeting

Działaj z nami

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którym bliska jest misja naszego Stowarzyszenia. Jeśli chcesz się zaangażować, napisz na adres mailowy: sekretariat@eedc.org.pl

Zobacz więcej

Wspierają nas

Stefan Batory FoundationEuropean CommissionKingdom of NetherlandsEuropean Endowment for DemocracyNational Endowment for democracy

Open Society Foundations