fot. Karolina Grabowska

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie
Centrum Demokratyczne


ul. Tamka 34/14
00-355 Warszawa
e-mail: sekretariat@eedc.org.pl


Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie
Centrum Demokratyczne
skr. pocztowa 25
00-976 Warszawa 13