Społeczeństwo
obywatelskie

Obecnie Stowarzyszenie realizuje kilka programów wsparcia społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi. Z uwagi na bezpieczeństwo naszych partnerów, nie upubliczniamy nazw organizacji i szczegółowych informacji dotyczących działań.

Od 2016 roku prowadzimy projekt, który ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi w dążeniach do współpracy ze społeczeństwem i władzami lokalnymi. Jedenaście białoruskich organizacji pozarządowych tworzy wspólną platformę, która pracuje na rzecz zwiększenia roli NGO, profesjonalizacji działań aktywistów z Mińska i regionów oraz zaangażowania białoruskiej diaspory w sprawy kraju. Część zadań związana jest z szeroko rozumianą obroną praw człowieka.

Tworzymy grupę trenerską i mentorską, która przekazuje wiedzę oraz doświadczenie organizacjom i działaczom na całej Białorusi.

Wspieramy naszych białoruskich partnerów, których dotykają represje i szykany ze strony władz. Zapewniamy im pomoc psychologiczną. Udostępniamy narzędzia pomagające organizacjom i aktywistom przetrwać sytuację kryzysową.

Pracujemy z nieformalnymi inicjatywami lokalnymi i podwórkowymi. Staramy się motywować „nowych aktywistów” do dalszych działań. Pomagamy im się profesjonalizować. Uczymy procedur bezpieczeństwa, myślenia projektowego, diagnozy lokalnej czy zasad współpracy z wolontariuszami.

Stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń, współpracy i sieciowania.
Organizujemy konkursy małych grantów dla lokalnych organizacji oraz grup nieformalnych.

Media

Od początku działalności Stowarzyszenia realizujemy program wsparcia niezależnych mediów w Białorusi. W ciągu tych ponad dwudziestu lat krajobraz medialny w Białorusi bardzo się zmienił. Przez cały ten czas obserwowaliśmy zmiany i dopasowaliśmy program do bieżącej sytuacji i potrzeb, dzięki czemu dziś równolegle pracujemy z prasą drukowaną, stronami internetowymi, a ostatnio nawet blogerami. Działamy w Mińsku i w regionach. Mamy partnerów, z którymi pracujemy od wielu lat, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowych ludzi i inicjatywy. Uważamy że różnorodność kanałów informacyjnych jest niezbędna, żeby proces demokratyzacji objął całe społeczeństwo.

Dziś program medialny ma dwa podstawowe kierunki:

● Wsparcie w ponoszeniu kosztów podstawowych związanych z prowadzeniem redakcji

● Wsparcie w sytuacjach kryzysowych wywołanych trwającymi represjami.

Poza tym poprzez mniejsze projekty cały czas szkolimy, sieciujemy, motywujemy do ciągłego rozwoju i pomagamy rozwinąć skrzydła.

Wierzymy, że ważną cechą wolnych mediów jest samodzielność finansowa, dlatego od lat stawiamy na wielowektorowe działania. Wspieramy media w ponoszeniu tzw. kosztów podstawowych, ale też dążymy do rozwoju ich kompetencji i atrakcyjności tak, by w przyszłości mogły odegrać ważną rolę w wolnej Białorusi.

Społeczeństwo Obywatelskie

Obecnie Stowarzyszenie realizuje kilka programów wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Z uwagi na bezpieczeństwo naszych partnerów, nie upubliczniamy nazw organizacji i szczegółowych informacji dotyczących działań.

Od 2016 roku prowadzimy projekt, który ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi w dążeniach do współpracy ze społeczeństwem i władzami lokalnymi. Jedenaście białoruskich organizacji pozarządowych tworzy wspólną platformę, która pracuje na rzecz zwiększenia roli NGO, profesjonalizacji działań aktywistów z Mińska i regionów oraz zaangażowania białoruskiej diaspory w sprawy kraju. Część zadań związana jest z szeroko rozumianą obroną praw człowieka.

Tworzymy grupę trenerską i mentorską, która przekazuje wiedzę oraz doświadczenie organizacjom i działaczom na całej Białorusi.

Wspieramy naszych białoruskich partnerów, których dotykają represje i szykany ze strony władz. Zapewniamy im pomoc psychologiczną. Udostępniamy narzędzia pomagające organizacjom i aktywistom przetrwać sytuację kryzysową.

Pracujemy z nieformalnymi inicjatywami lokalnymi i podwórkowymi. Staramy się motywować „nowych aktywistów” do dalszych działań. Pomagamy im się profesjonalizować. Uczymy procedur bezpieczeństwa, myślenia projektowego, diagnozy lokalnej czy zasad współpracy z wolontariuszami.

Stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń, współpracy i sieciowania.
Organizujemy konkursy małych grantów dla lokalnych organizacji oraz grup nieformalnych.

Media

Od początku działalności Stowarzyszenia realizujemy program wsparcia niezależnych mediów na Białorusi. W ciągu tych ponad dwudziestu lat krajobraz medialny na Białorusi bardzo się zmienił. Przez cały ten czas obserwowaliśmy zmiany i dopasowaliśmy program do bieżącej sytuacji i potrzeb, dzięki czemu dziś równolegle pracujemy z prasą drukowaną, stronami internetowymi, a ostatnio nawet blogerami. Działamy w Mińsku i w regionach. Mamy partnerów, z którymi pracujemy od wielu lat, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowych ludzi i inicjatywy. Uważamy że różnorodność kanałów informacyjnych jest niezbędna, żeby proces demokratyzacji objął całe społeczeństwo.

Dziś program medialny ma dwa podstawowe kierunki:

● Wsparcie w ponoszeniu kosztów podstawowych związanych z prowadzeniem redakcji

● Wsparcie w sytuacjach kryzysowych wywołanych trwającymi represjami.

Poza tym poprzez mniejsze projekty cały czas szkolimy, sieciujemy, motywujemy do ciągłego rozwoju i pomagamy rozwinąć skrzydła.

Wierzymy, że ważną cechą wolnych mediów jest samodzielność finansowa, dlatego od lat stawiamy na wielowektorowe działania. Wspieramy media w ponoszeniu tzw. kosztów podstawowych, ale też dążymy do rozwoju ich kompetencji i atrakcyjności tak, by w przyszłości mogły odegrać ważną rolę w wolnej Białorusi.